Garanti og retur

Aluminiumsreisverk – 10 års garanti på materiale- og bearbeidingsfeil. Gjelder ikke ved vindstyrker på over 21 m/s. Drivhusprofiler i ubehandlet aluminium har naturlige fargevariasjoner. Fargevariasjoner, f.eks. mørkere områder eller linjer på ubehandlet aluminium, regnes derfor ikke som feil eller grunnlag for reklamasjon av Uteluksus AS. Ved tvist/skader basert på vindstyrke følges rapporter fra offentlige værstasjoner. For at stormgarantien skal gjelde, må drivhuset være sikret mot uvær før stormen.

Polikarbonat – 10 års garanti mot nedbrytning av solstråler (UV-stråler) og misfarging. Det vil si at den ikke brytes ned eller misfarges (gulner) med mer enn 6 % på 10 år, under forutsetning av at monterings- og vedlikeholdsanvisningen er fulgt. Tilgroing forårsaket av miljøet i omgivelsene omfattes ikke av våre garantier. Gjelder ikke ved vindstyrker på over 21 m/s.

Glass – det er ingen garanti på glass.

Uteluksus sin garanti gjelder normal bruk av produktet og normal slitasje og elde må forventes. Produktene må monteres og brukes i henhold til de veiledninger og manualer som følger med produktet. Vår garanti gjelder ikke for skader fra uhell, misbruk, dårlig eller feil montering og vedlikehold, utsatt for dårlig værforhold eller modifisering av produktet.

Din faktura gjelder som garantibevis.

Forsikring – de fleste husforsikringer dekker også carport, terrassetak eller drivhusskader. Dersom din husforsikring ikke dekker drivhus, så sjekk innboforsikringen din, da noen av disse også dekker drivhus. Husk å melde fra til forsikringsselskapet om at du har kjøpt deg drivhus, slik at du slipper ubehagelige overraskelser dersom uhellet er ute. Noen selskaper krever ikke dette av sine kunder, men det er bedre å være føre var.